Párnický rybár

Aktuality 2017

 

MO SRZ Dolný Kubín miery rýb od r. 2018

Štrkovisko Párnica 3-4170-1-1 
OR Istebné 3-2620-1-1 
Orava č. 1a 3-2710-6-1 
Bystrička 3-0400-4-1 
Istebnianka 3-1300-4-1 
Jasenovský potok 3-1360-4-1 
Lehotský potok 3-1910-4-1 
Pucov potok 3-3080-4-1 
Zázrivka 3-6130-4-1 
Žaškovský potok 3-6190-4-1 

hlavátka podunajská 80 cm
mrena severná 60 cm
pstruh dúhový 27 cm
pstruh potočný 30 cm
sivoň 30 cm
lipeň 40cm
všetky druhy jalcov 30 cm
lieň 30 cm


Zarybňovanie revírov MO SRZ D. Kubín

 

Dňa 28.10. bol do Párnických jazier vysadený Amur , jednoročný aj dvojročný cyklus. Celkovo sa vysadilo 700 kg tejto krásnej rybky. Vysadila sa do revíru 3-4170-1 aj do revíru 3-2620-1 .

Dňa 24.10. bol do Párnických jazier do revíru 3-4170-1 aj do revíru 3-2620-1 vysadený - .500 kg lieňa kategórie 2+ do revíru 3-2620, 1 500 kg lieňa kategórie 2+ do revíru 3-4170, 1 500 kg kapra kategórie K2 do revíru 3-4170, 1 500 kg kapra kategórie K2 do revíru 3-2620, 1 2000 kg kapra kategórie K3 do revíru 3-2620-1. 

Zarybňovanie OR Istebné 3-2620 K1 11.10. 400 kg

Dňa 03.10.2017 sa vysadilo do Párnických jazier , konkrétne do revíru 3-4170-1 Štrkovisko Párnica, celkom 2000 kg Kapra kategórie K3

Dňa 30.9. sa do Párnických jazier vysadilo 3500 ks Zubáča, jednoročný cyklus . Zubáč bol vysadený do revíru 3-4170 a do revíru 3-2620 .

Dňa 19.7. bolo do Párnických jazier vysadených celkom 900 ks Úhora . Bol vysadený do revíru 3-4170-1 aj do revíru 3-2620-1

 

Majstrovstvá Slovenska juniorov 2017

Dnes 16. 7. sa v obci Nižná na rieke Orave konali Majstrovstvá Slovenska juniorov 2017 v disciplíne LRU - mucha .
Dolný Kubín reprezentovali traja pretekári , menovite : Andrej Benka , Roman Teluch a Teo Havlik .
Chalanom sa dnes skutočne veľmi darilo . Ryby boli dnes pri chuti a pretekári to perfektne využili vo svoj prospech. Rozdiel v počte úlovkov medzi pretekármi bol naozaj minimálny. Každému pretekárovi sa určite stalo , že mu z háčika ušla jedna , dve , tri možno aj štyri , päť rýb, ktoré mohli celkové výsledky ešte poriadne zamiešať. No o tom sú preteky . Niekto ale musí byť víťazom a niekto porazeným.

A ako dopadli naši Dolnokubinčania ???

Majster Slovenska juniorov v love rýb udicou na umelú mušku sa pre rok 2017 stal Roman Teluch z Dolného Kubína.

Vicemajster Slovenska juniorov sa stal Adam Judiak z Trstenej.

Tretie miesto obsadil Andrej Benka z Dolného Kubína.

" Zemiakovú" medailu si vybojoval Teo Havlik z Dolného Kubína .

Srdečne vám všetkým gratulujem !!!

Kubínčania, som na vás veľmi hrdý ... Sláva víťazom, česť porazeným... 

S pozdravom Tibor Ferjančík

        


Oravský lipeň junior 2017

Dnes 15.7. sa konali juniorské preteky , takzvané " Oravský lipeň junior 2017 " , v disciplíne LRU - mucha .
Dolný Kubín reprezentovali štyria pretekári , menovite : Andrej Benka , Roman Teluch , Teo Havlik a Mário Štubendek . 
Pretek sa skladal zo štyroch kôl , jedno kolo trvá dve hodiny, každý pretekár reálne odchytal dve kolá čiže štyri hodiny chytania rýb . 
Chlapcom z Dolného Kubína sa aj napriek nepriaznivému počasiu dnes veľmi darilo .

Andrej Benka chytil v prvom kole 17 rýb , čo mu stačilo k tomu aby sa dostal do vedenia a vo svojom druhom kole chytil 22 rýb , čím si svoje vedenie udržal s prehľadom nad svojimi súpermi a celkovo skončil na krásnom , zaslúženom a tvrdo vybojovanom 1. mieste !

Roman Teluch chytil vo svojom prvom kole 14 rýb a vo svojom sektore prechytal súpera tesne o tri ryby . Taktiež sa dostal do vedenia a vo svojom druhom kole chytil 10 rýb , no celkovo skončil na krásnom a zaslúženom 3. mieste !

Teo Havlik je na takýchto pretekoch nováčik , ešte nenazbieral toľko skúseností ako ostatní pretekári ale je to talentovaný 15 ročný chalan, ktorý to skutočne môže dotiahnúť ďaleko. Vo svojom prvom kole chytil 13 rýb a v druhom kole 9 rýb , celkovo sa umiestnil na 5. mieste !

Mário Štubendek sa skutočne veľmi snažil , no napriek tomu sa umiestnil na 6. mieste , ale nevešaj hlavu Majko , niekedy sa darí viac, niekedy menej . Nabudúce ti umiestnenie v prvej trojke určite neujde ! 

Skutočne som na svojich zverencov veľmi hrdý ! 
Všetok ten čas , námahu , snahu , peniaze ale aj nervy čo som do vás investoval sa mi teraz vracajú v podobe vašich úspechov na pretekoch a to nielen juniorských ale aj seniorských . Svoje rady a skúsenosti som vám odovzdal , teraz je to už len na vás rozvíjať svoj talent ... 

Zajtra sa v obci Nižná na rieke Orave konajú Majstrovstvá Slovenska juniorov 2017 v disciplíne LRU - mucha . 
Dolný Kubín budú reprezentovať traja chlapci : Andrej Benka , Roman Teluch a Teo Havlik . 
Všetkým vám prajem krásne úlovky , pravého športového ducha ale hlavne užite si pretek v kruhu svojich priateľov ( ostatných pretekárov ) .

A nech sa stane majstrom Slovenska ten najlepší !!!

S pozdravom Tibor Ferjančík

        


Výnimka na VN Orava
Rada SRZ oznamuje ZO SRZ, že Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím č. 2239/2017-6.3 zo dňa
21.3.2017 povolilo Slovenskému rybárskemu zväzu výnimku z niektorých (inak zakázaných) činností na
rybárskom revíri VN Orava na obdobie dvoch rokov.
Jedná sa o povolenie táboriť, stanovať a bivakovať v mesiacoch júl a august na vybratých lokalitách
v severnej časti rybárskeho revíru so štvrtým stupňom územnej ochrany (§ 15, zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny) výhradne za účelom výkonu rybárskeho práva. Jedná sa tiež o povolenie
zavážania a zanášania rybárskych nástrah a návnad, a taktiež o povolenie lovu prívlačou na lokalitách Za
Jelešnou a v Krivánskej zátoke.
Naďalej bude obmedzený výkon rybárskeho práva v blízkosti Vtáčieho ostrova a novinkou je obmedzenie
lovu v blízkosti ústia Čiernej Oravy (lokalita Murgaše).
Podmienkou tohto rozhodnutia je, že Slovenský rybársky zväz (vrátane jeho členov) nebude budovať a
umiestňovať pevné stavby a iné obdobné zariadenia na brehoch VN Orava. Po nadobudnutí právoplatnosti
tohto rozhodnutia budeme rada SRZ informovať členov SRZ prostredníctvom svojej webovej stránky SRZ.
                                                                                                                                               zdroj: www.srzrada.sk

Hniezda pre výter zubáča

MO SRZ Dolný Kubín UPOZORŇUJE, že dňa 26.3. 2017 boli na revíri Odstavené rameno Istebné 3-2620 umiestnené hniezda pre výter zubáča, ktoré tu budú osadené ešte aj počas nastávajúcej sezóny, t.j. po 15.5. 2017.

 


Do Párnice pribudla jarná násada kapra K1, 750 kg

Štrkovisko Párnica 4170 + Odstavené rameno Istebné 2620

 


Zarybňovanie revíru Rady SRZ VN Orava v roku 2016

 Revír VN Orava : Kapor rybničný K2 – 27.300 kg, zubáč veľkoústy Zu1 – 179.700 ks, lieň sliznatý L2-3 – 250 kg, pstruh potočný PP2 - 500 kg, pstruh dúhový PD 2 – 2.000 kg, podustva severná Pds1 – 18.000 ks, šťuka severná Št1 - 1.220 kg, úhor monté – 3.000 ks.


Dohoda o vzájomnej návštevnosti revírov

V roku 2017 platí trojdohoda o vzájomnej návštevnosti revírov medzi MO SRZ Námestovo, MO SRZ Dolný Kubín a MO SRZ Trstená.

Podrobnejšie informácie ako aj celé znenie DOHODY nájdete TU:  TrojdohodaCenník násadových rýb - Rady SRZ

   


VN Orava – rokovanie na ministerstve vo veci udelenia výnimky

 

V stredu 8.2.2017 sa na Ministerstve životného prostredia SR uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom prediskutovania problémov, ktoré sú zaznamenávané na rybárskom revíri VN Orava ako aj vznikajúcich konfliktov s niektorými paragrafmi zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, pri výkone rybárskeho práva.Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina požiadal ešte v septembri 2016 o výnimku na VN Orava z niektorých ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny (4.stupeň ochrany), ako aj z niektorých zakázaných činností vyplývajúcich z vyhlášky č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlásilo Chránené vtáčie územie Horná Orava.Štátna ochrana prírody SR dala k našej žiadosti zamietavé stanovisko, čo odôvodnila pribúdajúcimi nelegálnymi stavbami a prístreškami na brehu vodnej nádrže, ktoré využívajú najmä loviaci rybári. Následne v mesiaci január 2017 navrhla ako riešenie tohto problému spôsob, ktorý nie je pre SRZ prijateľný. ŠOP SR navrhla územie vo veľkosti približne polovice rybárskeho revíru VN Orava vziať pod svoju správu, čím by bol obmedzený výkon rybárskeho práva s predpokladom, že sa tak eliminujú tieto prístrešky a ostatné čierne stavby v predmetnom území a zabráni sa tiež ďalšej výstavbe.Zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu-Rada Žilina s týmto návrhom nesúhlasili a navrhli ministerstvu (MŽP SR) udeliť výnimku na obdobie dvoch rokov, pričom počas tohto obdobia bude SRZ iniciovať systémové kroky na dodržiavanie podmienok v udelenej výnimke vrátane účinného boja proti nelegálnym stavbám v príbrežných oblastiach vodnej nádrže.Po  obdržaní rozhodnutia o udelenej výnimke pre SRZ Vás budeme informovať o jej obsahu.

                                                                                                                                                                   zdroj: http://www.srzrada.sk

 

TOPlist