Párnický rybár

Bobor európsky v Párnici

Bobor európsky v Párnici

 

Ich diela môžete vidieť nielen na Záhorí, či v okolí Váhu, bobry sa vrátili aj na Oravu, konkrétne na jej spodnú časť do obce Párnica, kde si už niekoľko rokov úspešne nažívajú.

Tieto najväčšie európske hlodavce k nám prišli pravdepodobne z Rakúska. Sú to najpravdepodobnejšie potomkovia populácie navrátenej do voľnej prírody v roku 1977 na rieke Dunaj v úseku Eckartsau neďaleko Viedne.

Tento hlodavec, ktorého naši „dedovia“ účelovo považovali za rybu (mohol sa konzumovať aj počas pôstu), je zaujímavý nielen svojou vytrvalosťou, ale aj zmyslom pre rodinu. Rodičovský pár žije celý život spolu. Ak samica zahynie, samec zostáva do konca života sám. Ak však zahynie samec, samica si často nájde náhradu, pretože má zakódované, že musí byť každý rok oplodnená. Ročne máva štyri až päť, niekedy až šesť mladých. Keď sa teritórium zahustí, rodí sa aj menej mláďat.

Bobor ako vodný živočích je perfektne prispôsobený na život pod vodou. Vydrží tam až 15 minút. V zime sa pohybuje vo vode s teplotou okolo bodu mrazu. Pod vodou dokáže preplávať až 750 m. Jeho typicky plochý chvost používa na prudké zrýchlenie. V ušiach a nose má chlopne proti vode a na očiach ma membránu, ktorú môže na suchu stiahnuť. Jeho hydrodynamické telo je pre vodu to najlepšie spomedzi myšotvarých cicavcov.

 

 

Bobry sa živia výlučne rastlinnou potravou. Počas vegetačnej doby vyhľadávajú šťavnaté byliny rastúce na presvetlených lokalitách ovplyvnených zvýšenou hladinou vody. Celý rok žerú stromy, obľubujú najmä kôru. Keď je z čoho, ochutia si to leknami či riasami alebo výhonkami, ale nikdy nie mäsom. Strom s priemerom 12 cm „zotne“ za pol hodiny. V zime žerie drevo, ktoré má uložené v chlade pod hladinou, zaťažené kameňmi.

 

O ich prítomnosti svedčia novšie i staršie záhryzy – stromy ohlodané „na ceruzky“ i ohryzená kôra, ktorou sa bobor živí (viď foto).

        foto: Alfi

Pár zaujímavostí:

- Bobor je hlodavec, ktorý vlastní jednu z najhustejších kožušín – až 50-tisíc chlpov na štvorcový centimeter.

- Bobry svojou neustálou aktivitou spôsobujú miešanie vody a urýchľujú chemické procesy.

- Každý dospelý bobor sa podieľa na odstraňovaní sedimentov z vody, a to v množstve až do 700 kg ročne. Bobrie zdrže sú teda čistiarňami vody.

- Veľkosť bobrov môže dosiahnuť dĺžku až 1 meter a váhu do 30 kg. Obe pohlavia majú rovnaký vzhľad. Charakteristickým znakom je plochý chvost, cca 30 cm dlhý a 12-15 cm široký. Slúži ako kormidlo pri plávaní.

- Mohutné hryzáky s oranžovofarebným emailom pracujú s tlakom cca 80 kp (u človeka je to max. 40 kp).

- Medzi prstami zadných labiek má plávacie blany

- Z hľadiska výživy sú čistí vegeteriáni. Počas jarných a letných mesiacov prevažuje bylinná strava - vodná a brehová vegetácia.Cez zimné mesiace musí prejsť na inú formu potravy, tou je kôra hlavne mäkkých drevín (vŕba, topoľ, jelša, breza) a jemné vetvičky padnutých stromov. Preto ohryzáva, až „zotne“ dreviny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti brlohov, hlavne na brehu vôd.

- Mláďatá sa rodia v máji, v jednom vrhu je zvyčajne 4-5 mláďat, ale niekedy až deväť. Bobry majú do roka iba jeden vrh.

 

V obci Párnica je bobria aktivita zdokumentovaná už od roku 2007. Fotografie v článku sú z decembra 2017, čo svedčí o jeho adaptácii na tunajšie prostredie. 

zdroj: internet

TOPlist