Založiť webovú stránku alebo eShop
 

Párnický rybár

Chyť a pusť v Párnici
 
 
 
 

Chyť a pusť / Catch and Release

Revír CHYŤ A PUSŤ v Párnici? Nad touto otázkou sa zamýšľam už niekoľko rokov. V roku 2009 som aj na členskej schôdzi dal podnet na hlasovanie o revíre CHaP na prvom jazere č. 0 (pod kypou), no žiaľ, nevyšlo to - proti tomuto návrhu hlasovalo až 106 členov našej MO, za bolo 54. A propos, prečo práve toto jazero? Lebo sa mi to javilo ako menšie zlo (toto jazero je rybármi minimálne navštevované, je v dezolátnom stave a samozrejme nezarybňuje sa). Osobne si však myslím, že na revír CHaP je najvhodnejšie Odstavené rameno Istebné revír 3-2620 konkrétne jazero pod Zahrabovou (viď mapa). Takýto revír by bol pre našu MO prínosom, nakoľko by v ňom zostávali ryby, z ktorých by sa časom stali generačky. Tie by sa samy rozmnožovali a takýto revír by sa už viac nemusel zarybňovať. Ďalšou výhodou je, že takáto voda s kapitálnymi rybami by nabrala na hodnote a navyše, keďže tam platí miestne povolenie, cezpoľní by museli za rybolov platiť. Tak by sa za utŕžené peniaze mohli navyše zarybňovať susediace rybníky či hocijaký iný revír v našej MO. Samozrejme že by chvíľu trvalo kým by sa stal tento revír vyhľadávaný a navštevovaný museli by tam tie ryby najskôr dorásť.

Predstavte si, že sa do revíru pustí kopa kaprov (konkrétne do tohto rybníka ich bolo v roku 2009 vypustených cca 200 ks vekovej kategórie K3 a približne rovnaké množstvo K2), pár amurkov (spomeňte si na májové rybačky, kedy si zachytal každý), no a táto násada, ktorú môžeme chytať celú sezónu, nám o dva-tri roky narastie na trofejné jedince. A to nehovorím o gigantických šťukách, zubáčoch a pleskáčoch. Nebolo by skvelé dobre si zachytať po celý rok? Chytať rok čo rok väčšie kusy? Samozrejme, že za cenu toho, že by sa o takýto revír bolo potrebné náležite starať. Ruku na srdce, netúži každý z vás po fotografii s 15 kg kapríkom?

No a ako môže takýto revír vzniknúť? Tak, že výbor ho spraví z niektorých svojich lovných alebo chovných revírov. Môže o tom dať hlasovať na členskej schôdzi, ale nemusí, čo by bola tá jednoduchšia cesta (keby to urobil bez nás, už v roku 2010 by mohla byť naša MO bohatšia o jazero s rybou, ktorá ostáva aj keď legislatívne by to išlo až od roku 2012 kedy sú možné opäť úpravy v revírovaní, ktoré schvaľuje ministerstvo v rámci trojročných hospodárskych plánov). Podá žiadosť na ministerstvo, ktoré potom spraví z bežného revíru revír Chyť a pusť. Na revíri CHaP by sa samozrejme museli upraviť aj podmienky lovu, ako je napríklad háčik bez protihrotu, loviť len z označených miest, používať podložku na odháčkovanie a v neposlednom rade bezodkladne ulovenú rybu pustiť späť do vody.

Párnické kapre vrátené vode

       

Bolo by namieste popri takomto revíre, na tých ostatných vodných plochách odhlasovať hornú hranicu kapra na 65 cm. Opäť by to bol len prínos do našej MO. Väčšina "tiežrybárov" velkého kapra vezme domov len preto aby sa pochválili. Nestačila by fotočka? Každý kto takéto ryby chytá bežne ich s úctou vracia vode. Samozrejme v Párnici sa takéto ryby bežne nevyskytujú, totižto nemajú kedy dorásť. Pre porovnanie, v roku 2008 sa v OR Istebné chytilo (priznalo) 928 ks kapra pričom v roku 2007 sa ich tam napustilo necelých 700 ks K3 a cca 300 ks K2. Mali by sme sa konečne spamätať a urobiť niečo pre záchranu Párnických rybníkov.

 -Alfi-

 

 
 
Ste za to, aby bolo na Párnických rybníkoch jedno jazero s režimom chyť a pusť?
áno
457/95%
nie
24/5%
Celkom hlasovalo:481
 
BlueBoard.cz
TOPlist