Párnický rybár

Články
Niečo o vydre  

Pílenie ľadu ryby zachraňuje

Prevzdušňovanie rybníkov v obidvoch párnických revíroch – na Štrkovisku 4170 aj na Odstavenom ramene Oravy 2620  je počas silných mrazov prakticky každoročnou nevyhnutnosťou.
 

Pĺž európsky 3 časť  (seriál)  
Chyť a pusť - aktuálny problém  
 
 
 
 
Čerebľa pestrá
Výskyt čereble pestrej bol v minulosti v tunajších podhorských potokoch hojný. V súčasnosti jej
jej výskyt na Orave ostrovčekovitý, predovšetkým pod prítokmi potokov pstruhového charakteru.
Čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) patrí do čeľade kaprovitých rýb
 
Keď sa väčšina študentov pomaly ale isto zaoberá prípravou do škôl, ja som sa zaoberal prípravou výpravy na moju obľúbenú priehradu Liptovskú Maru. Deň odchodu bol naplánovaný na štvrtok 23.augusta.Tak sa aj stalo. Konečne vyrážame!!!
 
Ráno 4:50. Sadám za PC a na stránke SHMÚ hľadám informácie o stave vody - Bešeňová 25 cm, super, sadám do auta a vyrážam. Príchod k vode 5:45. Prekvapil ma dážď, ale to ma predsa nemohlo odradiť, veď ide o otvorenie pstruhovej sezóny.
 
 
 
Lov na rieke ma vždy fascinoval aj napriek nevýhodám , ktoré tento spôsob prináša oproti lovu na stojatých vodách.Ale je ešte stále dosť tých čo sa tomu ľudovo povedané vyhíbaju a tým nevedia o čo prichádzaju...
 
 
 Predačný tlak migrujúcich populácií kormorána veľkého na rybie populácie na našom území vyvoláva stále búrlivejšiu polemiku v odborných kruhoch.
 
 Revír CHYŤ A PUSŤ v Párnici? Nad touto otázkou sa zamýšľam už niekoľko rokov. V roku 2009 som aj na členskej schôdzi dal podnet na hlasovanie o revíre CHaP na prvom jazere č. 0 (pod kypou), no žiaľ, nevyšlo to - proti tomuto návrhu hlasovalo až 106 členov našej MO, za bolo 54. A propos, prečo práve toto jazero?
 
 V dňoch 21. – 28. marca sa v Brne uskutočnila v poradí už 12. medzinárodná výstava rybárskych potrieb „RYBAŘENÍ“. Prvýkrát v pavilóne „P“ a po prvý raz v histórii trvala celý týždeň.
 
   Keďže sa v diskusii čoraz častejšie objavujú príspevky ohľadom párnických rybníkov (prebagrovanie jednotlivých jazier, zvýšenie hladiny, prepojenie s Oravou...), chcel by som pripomenúť nie príliš dávnu prírodnú katastrofu, ktorá sa udiala iba pred štyrmi rokmi - presnejšie v marci 2006.
 
 Rok 2010 tu máme čo nevidieť a  počas výročnej členskej schôdze 13.3. 2010 sa budú konať voľby do výboru našej organizácie. Je nutné , aby bola zostavená kandidátka takých členov, ktorí majú o prácu vo výbore záujem.
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPlist