Párnický rybár

Diskusné fórum
    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 217.31.---.--- 
dátum: 19.09.2018 19:20:42

Dňa 22.09.2018 sa bude konať POSLEDNÁ OFICIÁLNA BRIGÁDA na zber odpadu vo všetkých kaprových revíroch ...

Treba si doniesť, zobrať :

Pracovné rukavice, vhodnú obuv, vhodné oblečenie ( záleží na poveternostných podmienkach ), hrable, vrecia na odpad

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0904 288 083 , s pozdravom Tibor Ferjančík

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 10.09.2018 21:08:01

Dňa 8.9.2018 ( sobota ) sa konala predposledná oficiálna brigáda na Párnických jazerách, konkrétne na revíroch 3-4170-1 a 3-2621-1 CHaP, ktorej sa zúčastnilo celkom 18 brigádnikov.
Účelom brigády bola úprava prístupových miest na vysádzanie rýb, kosenie lovných miest, presvetľovanie prístupových ciest, zber odpadu, výpomoc pri výstavbe výhliadkového móla a taktiež sondovanie dna, zisťovanie hĺbky, vyhľadávanie štrkových lavíc na dne a zisťovanie prítomnosti mikroorganizmov vo vode celkovo, na jazerách č. 7 a na jazere Chyť a pusť.
Za pomoci štyroch krovinorezov a dvoch motorových píl sme za 5 brigádnických hodín stihli upraviť lovné miesta na viac ako polovici revíru 3-4170-1 .
Hneď ráno som si ja, ako vedúci brigády, rozdelil brigádnikov do viacerích skupín. Dvoch mladších chlapcov som poveril zberom odpadu po celom revíri 3-4170-1, chlapi s krovinorezmi nám pokosili lovné miesta, chlapi s motorovými pílami odpratávali hrubé ovisnuté konáre zasahujúce ponad cestu, ostatní s mačetami sekali vŕbové konáriky popri ceste a dvaja chlapi pomáhali pri výstavbe výhliadkového móla.
Ja s dvoma brigádnikmi som sa pustil do už konečne rozbehnutého projektu, ktorý sa týka likvidácie bahnitého sedimentu na dne jazier, zničenie a elimináciu rastu vodného rastlinstva, zníženie priehľadnosti vody, a taktiež zvýšenie tvorby fytoplanktónu a zooplanktónu.
Z člna sme si najprv „zmapovali“ jazero č. 7 . Potreboval som zistiť najprv tie úplne základné informácie, čo sú napríklad hĺbka na rôznych miestach jazier, výskyt štrkovej lavice, množstvo usadenín na dne jazera ( hĺbka bahna v centimetroch + aké bahno sa usadzuje na dne ), ďalej aký druh vodného rastlinstva sa nám nachádza v jazerách a v neposlednom rade úživnosť jazier.
Začali sme najprv asi s tou najľahšou úlohou, a to je meranie hĺbky jazera. Hĺbku jazera ( č. 7 ), sme zmerali na 16-tich rôznych miestach. Najhlbšiu vodu sme namerali 210 centimetrov a to na troch odmerných miestach. Na ostatných odmerných miestach sa hĺbka vody pohybovala od 100 do 180 centimetrov, priemer zmeraných hĺbok na jazere č. 7 sme vyrátali na 167 centimetrov. Na revíri CHaP v spodnej strednej časti jazera, je to dosť kritické, čo sa týka vodného rastlinstva a nánosu bahna. NA revíri CHaP sme hĺbku vody merali na zhruba ôsmich miestach. Hĺbka vody nepresahuje nad 150 cm a vodné rastlinstvo úplne znemožňuje prienik svetla. Jediné, čo ma mrzí, že sme nemali k dispozícii oximeter. Zaujímalo by ma množstvo kyslíka rozpusteného vo vode.
A pri takomto priemere hĺbky vody zohráva dosť zaujímavú úlohu aj cirkulácia vody v jazere. Mám na mysli letnú stagnáciu. Keďže sa nám „naše“ jazerá nedajú vypustiť, sú pre to dlhodobo stabilizované ( homeostáza ), a to platí aj o ich biocenózach. Pre ich biológiu je veľmi významný pomer objemov epilimnionu a hypolimnionu. ( epilimnion – najvrchnejšia vrstva vody v jazere... hypolimnion – najspodnejšia vrstva vody, pri dne ). Ak prevažuje hypolimnion, jazero je oligotrofné, ak prevažuje epilimnion, jazero je eutrofné.

V oligotrofných jazerách je po celý rok dostatok kyslíku od hladiny až ku dnu. Charakteristické pre oligotrofné jazerá je prítomnosť lariev pakomárov v dne jazera a taktiež mnoho zástupcov tvoriaceho viacdruhového planktónu – studenomilný planktón. Fytoplanktón, ktorý sa v lete rozmnoží, sa neudrží v epilimnione a teda začne klesať na dno. Taktiež uhynutý zooplanktón klesá na dno a to láka ryby klesať na dno. Veľký objem hypolimnionu má pri tom dostatočnú zásobu kyslíku k ich rozkladu, a preto jeho množstvo, v období letnej a zimnej stratifikácie, klesá pomaličky. Ak by sme dokázali udržať jazero v oligotrofnom stave, umožníme výskyt typicky jazerných druhov zooplanktónu a fytoplanktónu, ako napríklad Dafnie, cyklopy, vznášivky, plazivky, vírniky , tubifexy a podobne. Proste krásne potravinové zastúpenie pre ryby, dosiahnuté prírodou samou.

V eutrofných jazerách je charakteristická prítomnosť lariev pakomárov, tubifexy a podobne, celkovo je však zastúpenie bentosu totálne mizerné percento. Postupným zanášaním sa hĺbka jazera zmenší natoľko, že zmizne biocenóza, zmizne fytoplanktón aj zooplanktón, celú plochu jazier pohltí vodná vegetácia a jazero sa pomaly premení na močarisko.

A to je presne náš prípad ! Jazerá sa zanášajú bahnom, mizne prirodzená potrava a vodné rastlinstvo je takmer na 80 % vodnej plochy. Čiže eutrofné jazerá.
Dno jazera je samozrejme pod nánosom bahna. Aj to sme zisťovali o aké bahno sa jedná. Je celkom zaujímavé, že bahno na tomto jazere je rôzne.
Je tam mäkké a tvrdé bahno.
Hĺbka vody = 2,10 m : dno bahnité – mäkké bahno, čierne zapáchavé, neúživné
Hĺbka vody = 1,60 m : dno bahnité – tvrdé bahno, drží si svoje skupenstvo, čierne zapáchavé, neúživné.
Predpokladaná vrstva usadeného bahnitého sedimentu na jazere č. 7 je od 40 do 80 cm, dosť záležalo na tom, v akej vzdialenosti od štrkovej lavice sme bahno merali.
Na revirí CHaP v strednej časti úseku, sme namerali viac ako 100 cm nánosu bahna !
Viac o zložení bahna a množstva nánosu vám ale zatiaľ neviem povedať, to už necháme v rukách znalca, ktorý bude kľúčovým konateľom na likvidáciu bahnitého sedimentu a zníženie detritu.

Postupovali sme ďalej a štrkové dno sme našli na siedmych miestach, ale len v malých rozmeroch, z toho v štyroch náleziskách len v tesnej blízkosti krajov jazera č. 7.

Zisťovanie druhu vodného rastlinstva :

Jednoznačne nám revír 3-4170-1 pohlcujú viaceré druhy vodného rastlinstva , no najvyššie percento výskytu vodných rastlín majú práve tieto tri druhy : Kanadský mor vodný, Stolístok klasnatý a Rožkatec ponorený.

Kanadský mor vodný – je vytrvalá ponorená vodná rastlina s krehkou, veľmi husto listnatou stonkou, často krát veľmi bohato vetvenou. Vo väčšom výskyte sa prejavuje nadmerným odčerpávaním živín a obmedzuje rozvoj prirodzenej rybej potravy, ochudobňuje vodu o kyslík.

Stolístok klasnatý - je vytrvalá ponorená vodná rastlina s jednoduchými stonkami, listy sú jemné, táto rastlina je vhodná ako podklad na výter rýb, okysličuje vodu, POZOR – príliž husté porasty tohto druhu majú pre ryby nepriaznivé účinky.

Rožkatec ponorený - vytrvalá ponorená vodná rastlina s rozvetvenou článkovanou stonkou, okysličuje vodu a je vhodný na trenie rýb, POZOR – príliž husté porasty tohto druhu majú pre ryby nepriaznivé účinky.

Projekt, ktorý je výborom schválený, sa bude týkať aplikácie baktérií a enzýmov, ktoré dokážu odbúrať organické časti nánosu bahna, zníženie detritu ale aj mnoho ďalších veľmi ťažko riešiteľných problémov.
Napríklad :
nárast obsahu planktónu, probiotický účinok pre ryby, likvidácia vodného rastlinstva, zlepšenie kyslíkových pomerov vo vodnom ekosystéme a podobne...
O tomto projekte vás ale určite budem ešte informovať ďalšími článkami a fotografiami, ale až v budúcom roku. Musím na to ešte absolvovať školenie.
Taktiež mám do budúceho roka v pláne podrobnejšie sa povenovať úživnosti jazier za pomoci planktónovej sieťky a priehľadnosti vody za pomoci sečiho dosky. Do každého môjho projektu, alebo aktivity určite rád privítam každú pomocnú ruku a samozrejme aj názor.

Na záver, ďakujem všetkým brigádnikom za pomoc a ochotu, menovite :

Ján Romančík ml. – námorník ľavé krídlo
Ladislav Tomečko + syn
Jozef Kalanka
Jozef Kalanka ml. – zber odpadu
Martin Kalanka – zber odpadu
Jozef Jendríšek
Marián Kurnota + synovec
Ján Macík
Tomáš Záhumenský – námorník pravé krídlo
Milan Užek
Marko Nemček
Dušan Pakši
Dušan Chylka
Michal Babnič
Roman Prílepok
Tibor Ferjančík – vedúci brigády

Dňa 22.9.2018 sa bude konať posledná oficiálna brigáda na zber odpadu v obidvoch revíroch. Kto si ešte nesplnil brigádnicku povinnosť , tak ešte má poslednú možnosť to napraviť.

Petrov zdar !

S pozdravom Tibor Ferjančík
Vedúci odboru tečúcich vôd
Hospodár revíru 3-4170-1

Autor článku : Tibor Ferjančík


    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 77.234.---.--- 
dátum: 17.04.2018 21:19:21

Dňa 14.4.2018 sa konala prvá oficiálna brigáda " ZBER ODPADU " na Párnických jazerách.
O brigádu takéhoto typu, prejavilo záujem 38 ľudí. Naozaj silná účasť.
Za päť hodín trvania brigády sme spolu dokázali vyzbierať celkom 52 vriec odpadu ( len pre zaujímavosť, jedno vrece malo obsah viac ako 120 litrov ) .
85% odpadu tvoril plast, 10% sklo, 4% plechovky, tetra pack a 1% rôzny druh odpadu ( pneumatiky, železné stoličky, laminátové sudy a pod. ) .
Odpad sme zbierali na všetkých troch rybárskych revíroch, čiže na OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , OR - ISTEBNÉ 3-2621-1 ( CHaP ) a Štrkovisko Párnica 3-4170-1 .
Hneď ráno som brigádnikom rozdal vrecia na odpad a rozdelili sme sa do piatich skupín. Prvá skupina išla zbierať odpad na revír Štrkovisko Párnica, druhá skupina na revír OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , tretia skupina na revír CHaP, štvrtá skupina čistila betónové zdrže od odpadu a naplavenín pri prístupovej ceste na Párnické jazerá a pri výpusti pod cestou smerom na Žaškov a piata skupina bola so mnou kontrolovať hniezda pre zubáče.

Brigádnikom som zdôrazňoval, aby na jazere č. 1 a jazere č. 2 vyzbierali odpad " poctivejšie " , keďže dňa 1.5.2018 sa na týchto spomenutých jazerách budú konať Detské preteky - plávaná a aby sa dospelí rybári nemuseli za seba hanbiť, že aký ostáva po nás neporiadok. Určite by to nevplývalo pozitívne nielen na deti v rámci výchovy, ale aj dospelých rybárov, keby sedeli na svojom vylosovanom mieste a zapáchal by im tam odpad rôzneho druhu ešte z minulého roka.

Tak od dnes máme na Párnických jazerách pomerne čistejšie a snáď si všetci dnešný brigádnici trošku vstúpili do svedomia a dobre si rozmyslia, či po vypití minerálky hodia plastovú fľašu do kríkov, alebo ju skrčia do minimálnych rozmerov a zoberú zo sebou, kde ju vyhodia do najbližšieho kontajnéra.

Za dnešok sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády za pomoc a ochotu pri čistení našej krásnej prírody, ktorá nás obklopuje pri našom obľúbenom relaxe - rybačke.
Aby som nezabudol, osobitne sa chcem úprimne poďakovať našim dvom členom, ktorí nám sponzorsky pomohli s dodaním vriec na odpad - Dalibor Ferjančík a Peter Bujna ( nestálo to našu organizáciu ani cent ).

ZÚČASTNENÍ BRIGÁDY :

Tibor Ferjančík
Peter Kubačka + brat
Jaroslav Kubačka + manželka
Jan Romančík
Július Hablák st.
Július Hablák ml.
Ján Genšor
Patrik Paťo Macko
Richard Macko
Štefan Macko ml.
Štefan Macko st.
Dušan Chylka
Albín Macek
Michal Hodana
Peter Šimák
Jaroslav Števonka
Jaroslav Svorenčík
Miloš Duraj
Michal Duraj
Pavol Laurinčík
Miloš Žúbor
Fero Ferjancik
Roman Prílepok - Párnický Rybár + Ema Prílepková (mladý rybár)
Tomáš Janotík
František Janotík
Michal Hábek
Silvester Turčina + dcéra
Maroš Kojs
Martin Kojs
Jana Ligasová
David Oparty
Jan Bruncko
Jaroslav Chodák
Radoslav Jíra

Na záver si dobre pamätajte :
Príroda dokáže existovať bez nás, ale my , ľudia , bez nej nie ...

S pozdravom Tibor Ferjančík

  Oficiálna brigáda "ZBER ODPADU" na Párnických jazerách  
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 07.04.2018 20:02:40

Vážení športoví priatelia, rybári !

Na budúci týždeň v sobotu 14.4.2018 sa bude konať prvá oficiálna brigáda "ZBER ODPADU" na Párnických jazerách.

Dňa 18.3.2018 som bol na obhliadke Párnických jazier a zameral som sa na zistenie a odhadovanie množstva odpadu, ktorý tam zanechali rybári ešte minulý rok od jesene. Aj napriek niekoľko ročnému napomínaniu, dohováraniu, a dokonca už bolo aj pár rybárov pokutovaných, sa situácia v našich nielen kaprových revíroch nezlepšila. Je to skutočne niečo na zamyslenie sa...
Keď sú ľudia schopní doviesť si plechovku piva, ktorá váži 0,5 kg, a pritom nie sú schopní si ju odviesť a hodiť do kontajnera, keď váži doslova pár gramov a dá sa ešte aj skrčiť do omnoho menších rozmerov...
Skutočne niečo na zaplakanie nad ľudskou hlúposťou... Všetky náklady na odvoz tohto odpadu sú financované z peňazí na zarybňovanie.
Od roku 2010 sa začali konať oficiálne brigády na odstránenie a odvoz tohto odpadu, a od roku 2017 sa dokonca začali plánovať až dve oficiálne brigády do roka na zber a likvidáciu odpadu. Tak si skúste zhruba vyrátať o koľko eur prichádzame úplne zbytočne, kvôli ľudskej hlúposti ! Predstavte si, koľko sme za to mohli nasadiť rýb do našich revírov !

Brigáda začína o 07:00 hod. a stretneme sa pri bývalých štrkopieskoch ( pri psoch ) okolo 06:45 hod. Dúfam, že sa tam stretneme v hojnom počte a spoločne budeme bojovať proti takýmto nezodpovedným ľuďom, čo si nevedia vážiť krásu prírody, ktorá nás pri obľúbenom relaxe - rybačke obklopuje...

Treba si doniesť :

- čižmy ( odporúčam )
- hrable
- pracovné rukavice
- vrecia na odpad ( najlepšie z hrubšieho igelitu )
- vhodné oblečenie ( podľa poveternostných podmienok )

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0904 288 083

S pozdravom Tibor Ferjančík

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 10.03.2018 13:16:52

Vážení športový priatelia, rybári !
Plusové teploty, ktoré pretrvávajú od druhej polovice tohto týždňa , dávajú ľadovej vrstve ktorá pokrýva Párnické jazerá, poriadne zabrať. Zajtrajší deň by mal byť vraj najteplejší deň v tomto týždni. Ľad na jazerách je už veľmi oslabený a prírodné prieduchy sú jasne bádateľné. Ľad sa topí dosť rýchlo.
Týmto chcem podotknúť, že termín osádzania hniezd na zubáče sa blíži. Ak by nám to príroda dovolila, tak dňa 17.3. alebo 18.3. by som už spolu s Mirom Žúborom mohol začať sonarovať miesta na uloženie hniezd. Všetko ale záleží na počasí a na tom, ako rýchlo sa ľad roztopí. Ak na budúci víkend ešte nebude možné zrealizovať sonarovanie a výrobu hniezd, všetko sa posunie o ďalší týždeň.
Zubáč sa začína vytierať pri teplote vody od 12-16 stupňov celzia. Toto rozmedzie teploty vody nesmieme zmeškať !
Minulý rok sme osádzali hniezda 25.3.2017 , lenže rok dozadu bola zima o dosť mrazivejšia a ľad mal raz takú hrúbku ako tento rok.
O všetkom vás budem samozrejme vopred informovať .

S pozdravom Tibor Ferjančík

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 06.03.2018 15:28:17

Vážení športoví priatelia, rybári !
Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok mám v pláne osadiť umelé hniezda pre výter Zubáča do našich revírov 3-2620-1 a do revíru 3-2621-1 ( CHaP ) .
Niektorí z vás prejavili záujem a ponúkli ste sa priložiť ruku k dielu ku výrobe hniezd a taktiež pri ich osádzaní do revírov. Skutočne ma to veľmi potešilo a teším sa na vašu spoluprácu.
Hniezda plánujem osadiť tesne po roztopení ľadu. Moja predstava je osadiť aspoň 20 hniezd. O termíne výroby hniezd a následne ich osadení vás budem určite vopred informovať. Mám prisľúbené od Mirka Žúbora , že pred osadením hniezd do revírov si prejdeme celý revír sonarom a zhodnotíme najlepšie miesta na uloženie hniezd. Každý rok skúšame iné miesta a rôzne hĺbky. Prezeral som si spravodaje z rokov 2013 až 2017 a každý rok sa na revíri 3-2620-1 zubáče pochytajú, čo značí o tom, že matečné zubáče sa v revíri nachádzajú. No každým rokom sme pri osádzaní hniezd o niečo múdrejší. Pevne verím, že sa nám to raz podarí a zubáč sa nám na hniezda vytre. A aj keby nie zubáč, tak aspoň ostriež, pleskáč a karas. No uvidíme čo nám tento rok prinesie.

Pridávam link na video - autentické zábery z osádzania hniezd na zubáče z minulého roka, aby ste si zhruba vedeli predstaviť, čo všetko takáto brigáda obnáša. Je to fyzicky náročná práca.

https://youtu.be/ZadIUZq6PTs

S pozdravom Tibor Ferjančík
????????????????????????


    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 27.02.2018 21:09:15

Ľad na Párnických jazerách má hrúbku 12,7 cm.
Sondy som vypílil na viacerých miestach a viacerých jazerách. Odchýlky na nameraných hodnotách boli minimálne, no nad hranicu 13,2 cm hrúbky ľadu som sa nedostal ...
Aj napriek silným mrazom je ľad popraskaný, mäkký a tenký. Treba si uvedomiť, že tieto silné mrazy netrvajú dlho !
Doteraz sa teplota síce pohybovala okolo mínusu, ale len tesne pod, a cez deň boli teploty plusové . Čiže ľad sa na jazerách tvoril veľmi pomaly . Ešte minulý týždeň vo štvrtok som sa pri sondovaní hrúbky ľadu na jazere č. 7 preboril do jazera. Každý pohyb po zamrznutej ploche jazier je veľmi nebezpečný ! I keď nachádzam stopy v snehu na ľadovej ploche jazier od odvážlivcov, nemôžem si dovoliť zorganizovať brigády na pílenie ľadov , keďže pri brigádach sa pohybujeme v skupinkách okolo 4 až 6 ľudí a na 13 cm ľad je to zahrávanie sa s osudom - Buď, alebo ... Treba nechať zazimované ryby v kľude, netreba ich budiť a vyrušovať vysokými decibelmi hluku motorovej píly ... Zatiaľ ! ...
S pozdravom Tibor Ferjančík ????

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 03.09.2017 17:37:49

Dnes 1.9.2017 sa na Párnických jazerách konala brigáda na trhanie tráv . Vodné rastlinstvo sme trhali na jazere č. 11 .
Za pomoci traktora s navijákom sme dokázali vyčistiť plochu vzdialenú cca 50 metrov od brehu ( na dĺžku jazera ) . Trávu sme trhali najprv pozváranov železnou konštrukciou , ktorá "rýlovala" dno jazera , tým sme narušili korene trávy, neskôr sme za naviják s oceľovým lanom zapriahli čepeľ z vodnej kosačky. Bolo to skutočne fyzicky veľmi náročné a veľmi špinavá robota . Z vody sme vytiahli niekoľko stoviek kilogramov vodných tráv, no raz toľko trávy ostalo plávať na hladine.
Keby nás prišlo na brigádu viac , vedela by sa robota lepšie rozložiť . Štyria na člne , jeden v traktore , dvaja pri navijáku a ostatní by z druhého a tretieho člnu hrabličkovali potrhanú trávu z hladiny.
Ale na brigádu sme prišli len piati , z toho jeden člen ani nepatril do našej miestnej organizácie , ale prišiel pomôcť až z Ružomberka.
Takže dno jazera je prerýľované ale na hladine ostalo plávať ešte raz toľko trávy. Spolieham sa na to, že nám s tým trošku pomôže aj vietor, ktorý plávajúcu trávu nafúka ku brehom jazera , potom ju bude stačiť len hrablami povyberať na breh. Ale to už necháme na budúcu brigádu, ak ju vôbec budem organizovať , keďže evidentne nie je o takúto brigádu záujem.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým , ktorí prišli pomôcť na brigádu.
Jan Bruncko - si naozaj neuveriteľný človek, ďakujem veľmi pekne za vybavenie traktora , brány a ďalších milión vecí

Vladimír Šurab - taktiež veľká vďaka za ochotu prísť sa ku nám pozrieť z Ružomberka .

S pozdravom Tibor Ferjančík

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 30.08.2017 09:40:39

Vážení športoví priatelia, rybári !

Od dnes 29.8.2017 sú na Párnických jazerách osadené tri oznamy . Pri vstupe na jazerá od obce Párnica ( na plote ) , ďalej na tabuli označujúcej revír Štrkovisko Párnica a tretí oznam je priamo vedľa cesty pri jazere č. 11 . Tieto oznamy sú schválené hlavným hospodárom !

Takže výhovorky , že ste o brigáde nevedeli budú zbytočné.

Všetkých rybárov chcem veľmi pekne poprosiť, aby tieto dva termíny nelovili ryby na jazere č. 11 a 12

S pozdravom Tibor Ferjančík

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 26.08.2017 22:29:55

Dňa 1.9. a 16.9.2017 sa bude konať brigáda na trhanie a kosenie vodného rastlinstva v Párnici na jazere č. 12 ( zatiaľ som dal len dva termíny , ak by bol veľký záujem o takúto brigádu a bude mať brigáda pozitívne následky , tak ešte pridám ďalšie termíny )...

Takže 1.9.2017 sa stretneme pri jazere č. 8 o 08:00 hod.

Treba si doniesť : pracovné rukavice, vhodnú obuv, podľa možností hrable, laná, rôzne háky, kosy, proste hocičo čím sa dá vytrhať tráva z dna jazera, kto by bol ochotný a má možnosť doniesť aj čln.
Ak by bolo nepriaznivé počasie, tak sa dohodneme na mieste či sa bude brigáda konať alebo nie. Ak sú nejaké otázky, návrhy , nápady , kľudne ma kontaktujte na telefónne číslo 0904288083
S pozdravom Tibor Ferjančík

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 22.08.2017 22:56:00

Vážení športoví priatelia , rybári !
Vy, ktorí navštevujete rybársky revír 3-4170 ste si nemohli nevšimnúť vodné rastlinstvo , ktorému sa výnimočne darí na našich vodných plochách, hlavne na jazerách po pravej strane ( konkrétne jazero č. 10, 11, 12, 13 atď. ) ... Napadlo mi, skúsiť zorganizovať brigádu na vytrhanie alebo kosenie tráv za pomoci člnov , prípadne ťahanie brány lanom buď autom alebo traktorom, kosenie pod vodnou hladinou alebo niečo podobné... Podľa počtu záujemcov by som si vedel rozplánovať o ktoré jazero konkrétne by sa jednalo, kedy by sa brigáda konala, a kto by vedel akou technikou pomôcť.
Ak má niekto nejaké návrhy , určite si rád vypočujem aj váš názor , radu , hocičo čo pomôže, viac hláv viac rozumu. Celý návrh bude samozrejme predložený hlavnému hospodárovi . Kto má chuť skúsiť niečo , čo tuším kedysi dávno organizoval Martin Hubinák , nech sa mi ozve buď telefonicky alebo formou sms 0904288083 :) .
Ešte chcem dodať toľko : Opäť sa blíži zima. Nechcem nič privolávať , ale vytrhanie tráv môže dopomôcť k tomu, aby sa pod ľadom netvorilo také obrovské množstvo jedovatých plynov a aby nám tento rok ryba zimovala kľudnejšie ako ten minulý, respektíve ešte tento rok.
Chcem to skúsiť , aj keby som to mal urobiť sám ! Na jazere č. 10 sa tento rok skúsila aplikovať baktéria, na výsledok si ešte chvíľku počkáme. Ale popri čakaní skúsme dať do poriadku druhé jazero ... Kto by mal vážny záujem,nech ma kontaktuje.

S pozdravom Tibor Ferjančík

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 195.91.---.--- 
dátum: 24.03.2017 23:43:12

Zajtra budú do Párnických jazier , konkrétne do revíru 3-2620 osadené hniezda na výter Zúbača . Jedná sa o jazerá pod kolajnicami ( budúce CHaP ) , ďalej obidve jazierka pod rúrami ( jedno to menšie aj to väčšie pod ním ) , ďalej na hlavnej kose a taktiež pár by sme ich chceli osadiť aj od Párnickej strany ( elektrikárske miesto, smerom až ku výpustu ) . Týmto by som vás chcel všetkých veľmi pekne poprosiť , aby ste s týmito hniezdami nemanipulovali , nevyberali ich z vody , nepremiestňovali alebo hocijakým iným spôsobom neničili alebo rušili výter Zubáča . Robíme to pre vás všetkých , skutočne sa snažíme . Dva roky po sebe sa nám na tieto hniezda nevytrelo nič , ale aj napriek tomu to budeme skúšať aj naďalej !!! Každý rok to skúšame osádzať na iné miesta , do inej hĺbkz , iným spôsobom to pokladáme na dno , používame iné materiály a v mene všetkých hospodárov pevne veríme , že sa nám raz podarí trafiť klinec po hlavičke a že to vyjde ! Hniezda budú samozrejme ozančené buď PET flašami , alebo prírodným materiálom , konkrétne drevom ...
Petrov zdar !

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 77.234.---.--- 
dátum: 12.02.2017 00:21:48

Na dnešnej brigáde v Párnici sa zúčastnilo 18 ľudí . Skutočne som veľmi rád , že sa počet brigádnikov mierne zvýšil . Predpokladám , že zásluhu na tom bude mať nový systém oboznamovania ľudí s dátumom konania brigád , konkrétne rozposielanie e-mailov , sms správ ale aj vyvesenie oznamu na oficiálnej stránke www.mosrzkubin.wbl.sk ( Ďakujem Martin Hubinák ) . Prepilovali sme ľady na revíri 3-4170 ( všetky jazerá ) aj na 3-2620 . Dnes sme dali pílam poriadne zabrať . Hrúbka ľadu dosahovala od 35 do 41 cm . Staré diery sme zväčšovali o troj až štvornásobok svojej veľkosti , to znamená , že sa pílili úplne nové hrany vetracieho otvoru do neprepilovaného ľadu . Z piatich píl dokázali iba dve píly prepíliť celú hrúbku neprepilovaného ľadu , ostatné píly mali Bohužiaľ krátke lišty ... Ľadová vrstva sa ani po miernom oteplení neroztopila ani o centimeter . Zajtra by mali byť cez deň opäť plusové teploty , takže ľadová srieň čo vznikne na dierach cez noc sa určite roztopí a diery budú celý deň vetrať . Pribudlo veľa nových dier veľkých rozmerov , takže to zas o niečo viac vyvetrá . Ďakujem všetkým zúčastnením za spoluprácu - Peter Chomistek, František Bachman, Michal Sárený, Richard Macko, Patrik Macko, Miroslav Chomistek, Marián Balko, Matej Lacko, Roman Ferančík, Marián Štúr, Michal Hábek, Miroslav Macek, Roman Teluch, Mário Štubendek, František Ferjančík, Ján Bujna a Jaroslav Fenik .

Termín budúcej brigády dám vopred vedieť , všetko záleží na počasí ...
Bližšie info : 0904 288 083

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 217.31.---.--- 
dátum: 07.02.2017 16:49:48

Dňa 11.2.2017 sa bude konať brigáda na pílenie ľadov v Párnici, náradie : motorové píly, laná, pracovné rukavice, sekery, lopaty, podberáky. Doporučujem zobrať si náhradné oblečenie a pevnú nepremokavú obuv. Stretneme sa pri jazere č. 7 o 07:45 hod. . V prípade nepriaznivej hrúbky ľadu sa brigáda zruší !

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 217.31.---.--- 
dátum: 05.02.2017 09:28:18

Dňa 04.02.2017 sa konala brigáda na pílenie ľadov , ktorej sa zúčastnilo 10 ľudí . Hneď ráno sme sa rozdelili na 3 skupiny . Dve skupiny prepiľovali ľady na revíri 3-4170 a jedna skupina išla na revír 3-2620 . Konečne sa stihli prepíliť všetky jazerá a celý revír 3-2620 , čo sa doteraz kôli nedostatku času a ľudí nestíhalo . Aj napriek otepleniu sa ľadová vrstva neroztopila ani o centimeter . Ľad má stále hrúbku 31 cm . Aspoň jedno pozitívum - po vypílení vetracieho otvoru nám diery nezamŕzali vďaka plusovým teplotám , takže diery budú vetrať až kým sa vonkajšia teplota zas nedostane pod bod mrazu . V zamrznutých dierach sme opäť nachádzali uhynuté ryby , tým sa percento úhynu po včerajšku zas o niečo zdvihlo . No ešte sa nevzdávame a budeme sa snažiť do poslednej chvíle zachrániť aspoň to , čo nám v rybníkoch ešte ostalo živé ... ´Veľká vďaka za pomoc všetkým zúčastnením - Smolka Jozef , Mihálik Miroslav , Hábek Michal , Balko Marián , Ferančík Roman , Janotík Peter , Kurnota Marián , Luka Jozef a Marek Mäsiar . O dátume budúcej brigády vás budem informovať , všetko záleží od počasia ... Petrov zdar !

    
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 77.234.---.--- 
dátum: 29.01.2017 22:58:10

Dňa 04.02.2017 od 08:00 hod. sa bude konať ďaľšia brigáda na pílenie ľadov v Párnici .
Stretnutie pri jazere č. 7 .
Doporučujem si zobrať náhradné oblečenie a pevnú nepremokavú obuv .
Náradie : motorové píly , sekery , laná , lopaty , pracovné rukavice .
Bližšie info : 0904 288 083 , s pozdravom Ferjančík Tibor


  Re:  
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 77.234.---.--- 
dátum: 29.01.2017 22:57:41

Reakcia na príspevok od "Alfi"Foto z párnice. Kto vie čo bude na jar pod ľadom.

http://parnickyrybar.weblahko.sk/Dolnokubinsky-rybar82.html
Ďakujem Alfi za zverejnenie ... Trochu nám to začína v Párnici hynúť , ale NEVZDÁVAME SA !!!

    
napísal(a):: Alfi
IP: 217.31.---.--- 
dátum: 29.01.2017 17:22:24

Foto z párnice. Kto vie čo bude na jar pod ľadom.

http://parnickyrybar.weblahko.sk/Dolnokubinsky-rybar82.html

  Brigády - Párnické jazerá  
napísal(a):: Tibor Ferjančík
IP: 77.234.---.--- 
dátum: 24.01.2017 17:23:51

Dňa 28.1.2017 aj 29.01.2017 od 08:00 hod. bude brigáda na pílenie ľadov v Párnici a taktiež by som chcel naniesť vrstvu vápna na niektoré jazerá , preto by bolo dobré , keby sa našiel niekto kto má auto s guľou a keby nás prišlo na brigádu väčší počet . Vozík by mal byť požičaný od organizácie . Preto pekne prosím , kto by bol ochotný odviesť vápno na vozíku z Kubína do Párnice - benzín sa preplatí . Nech mi dá čo najskôr vedieť 0904 288 083 moje tel. číslo. Náradie : sekery, motorové píly, lano, lopaty . Doporučujem zobrať si náhradné oblečenie. Stretnutie pri jazere č. 7


Nový príspevok
nick
 
predmet
 
email (neverejné)    
text
    
425-8päť  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.

TOPlist