Párnický rybár

O pohár miniKEMPu Šíp 2017

 

 

P r o p o z í c i e detských pretekov

O pohár miniKEMPu Šíp 2017

 

v LRU Plávaná

Štrkovisko Párnica 3-4170 jazero č.1 – 2.7.2017

 

 

Nápad zorganizovať detské preteky O pohár miniKEMPu Šíp v LRU plávaná vznikol preto, aby sme u detí a mladých rybárov podchytili záujem o túto rybolovnú techniku.

Myslíme si, že tento typ pretekov časom pomôže zvýšiť počet a kvalitu pretekárov v ligových súťažiach SRZ a konkurenciu v reprezentačných družstvách mládeže.

Organizátor: miniKEMP Šíp Párnica

Mediálny partner: Párnický rybár (parnickyrybar.weblahko.sk)

Záštita nad pretekmi: MO SRZ Dolný Kubín

Spôsob lovu: LRU plávaná

Termín konania pretekov: 2. júla 2017

Miesto konania pretekov: Štrkovisko Párnica revír 3-4170 jazero č.1

Prihlášky: Uzávierka prihlášok – 3 dni pred pretekmi (e-mailom na adresu: zprilepkova@post.sk)

V prípade že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora e-mailom.

Organizačný štáb

Riaditeľ pretekov: Milan Kupec

Hlavný rozhodca: Miloslav Havko

Sektoroví rozhodcovia: Ján Hucko, Mária Olíková

Technický vedúci, organizátor: Roman Prílepok

Bodovacia komisia: rozhodcovia + technický vedúci

Zdravotné zabezpečenie: telefonicky na čísle 112

Technické pokyny

Preteky sú určené pre začínajúcich rybárov so záujmom o disciplínu  LRU plávaná narodených v roku 2003 a mlad­ších.

Časový program

07:00 – 07:15 prezentácia, Štrkovisko párnica 3-4170 medzi jazerami č.1 a č.2

07:15 – 07:30 žrebovanie rybárskych štandov

07.30 – otvorenie, sľub pretekárov, poučenie, presun na pretekárske miesto a príprava na preteky
do 8.30 – kontrola krmiva
08.50 – vnadenie
09.00 – 13.00 – preteky
13.00 – váženie, spracovávanie a vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

 

Rozpis signálov

08:50 – 1.signál – vnadenie (10 minút do začiatku pretekov)

09:00 – 2. signál – začiatok pretekov

13:00 – 3. signál – koniec pretekov

Žrebovanie lovných miest

Žrebovanie lovných miest sa vykonáva ručne, podľa poradia zapísania pri prezentácii.

Pretekárska trať

Pretekár loví pod vyžrebovaným číslom. Do pretekárskeho miesta počas pretekov nesmie vstupovať okrem pretekára, rozhodcu, komisie na váženie, prípadne osoby vykonávajúcej foto- a videodokumentáciu nikto iný.

Organizátor môže v prípade zachovania bezpečnosti pretekárov povoliť prítomnosť a aj podobratie ryby staršou osobou, o čom musia byť oboznámení ostatní pretekári. Prípadné výnimky sú uvedené v propozíciách jednotlivých pretekov.

Príprava pretekára

Pretekári sa po vyžrebovaní  pretekárskych miest v stanovenom čase môžu presunúť na vyžrebované miesta a pripravovať sa na preteky. Krmivá a živú nástrahu si pretekár nachystá na kontrolu.

Povolené je množstvo krmiva v objeme maximálne 6 litrov navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú práškové aj tekuté posilňovače, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica, krúpy a pod. Do tohto množstva sa nepočíta hlina a kamienky,

Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, môže mať len to, ktoré mu bolo odkontrolované. Živá nástraha je dovolená v množstve 0,5 litra. Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy a patentka. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár, a ani iná osoba doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty.

Vnadenie

Úvodné vnadenie sa vykonáva 10 minút pred začiatkom pretekov.

Povinná výbava

Všetci účastníci pretekov musia mať platné povolenie na rybolov, rybársky lístok, sieťku s kruhmi o dĺžke min. 2 m, uvoľnovač háčikov, podberák. Odporúčame pre prípad slnečného počasia dáždnik a šiltovku alebo klobúk, pre prípad daždivého počasia pršiplášť, čižmy a nepremokavý odev.

Pomoc pretekárom

Všetky doprevádzajúce osoby musia opustiť štandy zároveň so signálom na vnadenie!  Počas pretekov platí ZÁKAZ vstupu na štandy. Opravu náčinia, či inú prípadnú pomoc môžu len nad štandami (toto neplatí pre deti od 3 do 6 rokov loviace na bič).

Udica a montáž
Pretekár loví iba na jeden prút s navijákom alebo na bič na plávanú. Montáž s plavákom je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom.

Úlovky a ich prechovávanie

Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach opatrenými obručami. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Ryba sa považuje za ulovenú, ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania.

Váženie

Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode a po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrne hneď pustené do vody, pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak.

Hodnotenie

Víťazom pretekovsa stáva pretekár s najväčším počtom bodov (1 bod = 1 gram). V prípade rovnosti bodov rozhoduje dátum narodenia pretekára, kde je zvýhodnený mladší pretekár, ďalej žreb.

Práva a povinnosti účastníkov súťaže

Účastníci pretekov O pohár miniKEMPu Šíp sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, organizátorom súťaže, súperom a divákom. Účastníci týchto pretekov sa zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.

Všetci pretekári štartujúci na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.

Sankčný poriadok

Pretekár bude postihnutý napomenutím (žltou kartou) za nepovolenú pomoc pri pretekoch, nepovolenej prítomnosti osoby na štande, uchytenie ryby za oči, za hrubé zaobchádzanie s rybami, za použitie alkoholických nápojov a fajčenie.

Dve napomenutia v pretekoch, čiže dve „žlté karty“, sa rovnajú červenej karte – diskvalifikácii!

 

Záverečné ustanovenie

- Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie.

- Informácia o pretekoch: Roman Prílepok, mobil: +421 907 816 695

- Občerstvenie počas pretekov bude zabezpečené.


Detské rybárske preteky O pohár miniKEMPu Šíp v LRU plávaná 2016

fotogaléria 

Detské rybárske preteky O pohár miniKEMPu Šíp v LRU Plávaná poznajú víťazov. Stali sa nimi všetci, ktorých uplynulú nedeľu 3.júla neodradila nočná búrka a ranný neutíchajúci dážď. Zaprezentovať sa napokon ráno o siedmej prišlo 18 mladých pretekárov, ktorí si vyskúšali skutočné preteky. Po vyžrebovaní miest a zložení sľubu sa všetci rozišli na svoje lovné miesta. Vo vzduchu bolo cítiť nielen zlepšenie počasia, ale najmä ten pravý súťažný adrenalín. Hneď po štarte bolo vidieť, že mladých rybárov rybačka naozaj baví, že rybárčenie majú v krvi. Aaj keď ušľachtilé ryby nebrali, neodradilo ich to. Mnohí menili nástrahy, montáže, čo niektorým prinieslo množstvo ulovených rýb. Keďže rozhodovala hmotnosť úlovku, tí skúsenejší situáciu hneď na začiatku zhodnotili správne.  Počas štyroch hodín napokon pretekári ulovili neuveriteľných 217 kusov rýb, ktoré priebežne rozhodcovia po odvážení vrátili vode. Dodajme, že ku každej ulovenej rybe sa pretekári v duchu sľubu správali s úctou a žiadnej rybke neublížili. Po záverečnom hvizde, ktorý ukončil prvý ročník pretekov, sa všetci súťažiaci spolu so svojim sprievodom presunuli do neďalekého miniKEMPu Šíp. Tu na každého čakalo občerstvenie, chutný guláš, ktorý uvarili chlapci z dolnokubínskeho Muškárskeho klubu, ako aj samotné vyhodnotenie pretekov a odovzdanie cien. Už teraz vieme, že prvý ročník, ktorý sme pripravovali s nadšením, sa vydaril. Spokojnosť a úsmev na tvárach malých aj tých väčších a skúsenejších rybárov a ich rodín, s ktorými sme mali možnosť počas pretekov prehodiť pár slov, o tom svedčí. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s prípravou lovných miest, vďaka aj rozhodcom za ich profesionálny prístup a kamarátom rybárom, ktorí na jednotlivých štandoch odovzdávali svoje cenné rady.V neposlednom rade patrí naše poďakovanie sponzorom, vďaka ktorým sme mohli oceniť každého rybára.

Dovidenia o rok na 2. ročníku zápolenia O pohár miniKEMPu Šíp.

Petrov zdar!

 

VÝSLEDKY PRETEKOV:

I.kategória: 1.miesto - Jakub RUML

II.kategória: 1.miesto - Jakub PRÍLEPOK, 2.miesto - Dominik HAVKO, 3.miesto - Mark GROBARČÍK

III.kategória: 1.miesto - Adam SPORKA, 2.miesto - Andrej JANOTÍK, 3.miesto - Ema PRÍLEPKOVÁ

 

TOPlist