Párnický rybár

Opýtali ste sa za nás

Voľby priniesli do výboru nováčikov. Budú sa diať zmeny?

Alias 22 rokov od Nežnej revolúcie.

 

      Hneď na úvod považujem za podstatné a chcem zdôrazniť, že osobne mi absolútne nejde o nejaké zviditeľnenie sa, resp. nedajbože odplatu za, pre mňa, nevydarené voľby.  MO SRZ Dolný Kubín je moja v poradí už štvrtá organizácia, v ktorej pôsobím ako člen a teda smelo môžem a dokážem prácu funkcionárov miestnych organizácií porovnať.

            Na VČS nebolo, podľa mňa, úplne zodpovedané na prednesené otázky, tieto som prostredníctvom novozvoleného člena výboru predložil na jednanie výboru našej miestnej organizácie s tým, že požadujem odpovedať na všetky otázky písomne. Uvádzam presné ich znenie  :

Otázky so žiadosťou o písomnú odpoveď :

1.    Prečo sa nehlasovalo o návrhu ing. Kazimíra na odpracovanie dĺžky schôdze - navýšenie brigády -  neúčasť porušenie §6/2 stanov - svojvoľne uviedli, že je to v rozpore so stanovami

2.    Prečo nebolo hlasované na schôdzi najskôr o návrhoch členov v poradí, ako boli podávané, ale podľa toho, ako to Mazalánovi vyhovovalo ?

3.    Ako a kedy konečne začne byt informovaná členská  základňa v zmysle sľubov ?

4.    Kedy bude doplnená správa o zarybňovaní tak ako sa o tom hovorilo na VCS - dátum, množstvo - kg alebo kusy, revír, kde sa násada dala, cena a cena za kg, a dodávateľ

5.    Zverejnenie odhlasovanej zápisnice -  uznesenia z VCS

6.    Zverejnenie zarybňovacieho plánu na jednotlivé revíry -  s odôvodnením

7.    Ako pristupuje MO ku ochrane  a zachovaniu genofondu v rámci pridelených revírov - lipeň, pstruh

8.    Ako chce ďalej riešiť rybníky Vyšný Kubín a či je 2000€ dostatočná suma za prenájom... - súčasne riešiť aj otázku energii, kto ich platí, pretože zo správy toto nevyplynulo - vysoké poplatky elektrina a voda na ten malý domček

9.    Ako chcú riešiť informovanosť, keď nebol zvolený p. Hubinák,  teda či akceptujú voľby, resp. ako chcú riešiť, keby niekto dobrovoľne odišiel

10.  Vysvetliť nákup násady Pstruh dúhový Pd 2  100 kg   za     324,87€

                                            Pstruh dúhový Pd 2  188,5kg za  1 000,93€

11.  Aká bude organizácia májových pretekov v love kapra? Privlastnením si 2 ks kapra „denný lov pretekára“ končí? Čiže normálny pretek ( štartovné, losovanie miest, ryba vrátená vode po ohodnotení, občerstvenie ) alebo „ mäsiarčína „ tak, ako to doteraz praktikoval predošlý výbor??

12.  Na základe čoho členská schôdza rozhoduje o nezmyselnom zarybnení Pd do kaprových revírov?

13.  Prečo náš výbor totálne ignoruje výnimku o plašení a odstrele kormorána?

14.  Prečo náš výbor neuplatňuje náhradu škôd (kormorán) z envirofondu obdobne ako napr.MO Slovenského rybárskeho zväzu Brezno Zachovanie biodiverzity v povodí toku rieky Hron porušenej vplyvom chránených živočíchov - vydry a kormorána   16.596,00€ ?? a tieto peniaze využiť na zarybnenie Oravy1?

15.  Aká je výška odmien jednotlivých členov výboru a jednotlivých komisií??

 

 

      Dňa 27.4. som emailom obdržal písomnú odpoveď z výboru MO SRZ Dolný Kubín, z ktorej som, priznám sa, ostal riadne zaskočený, ktorá s princípmi slušnosti, demokracie, tolerancie nemá absolútne nič spoločné. Plné znenie písomnej odpovede výboru MO SRZ Dolný Kubín  :

Odpoveď na vaše otázky :

Odpoveď k otázkam 1,3,4,6,7,10,13,14 : Prerokovala VČS, sú zakomponované do návrhu uznesenia a návrhov členov MO SRZ. Pri schvaľovaní uznesenia neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy !

Odpoveď k otázke 2 : Poradie určuje predsedajúci !

Odpoveď k otázke 5 : Zrealizované !

Odpoveď k otázke 8 : 12.4.2010 sa uskutočnilo výjazdové zasadanie V MO SRZ v areáli rybníkov vo V.Kubíne, zhodnotil súčasný stav a určil ďalší rozsah prác pri rekonštrukcii a ďalšom  spravovaní celého rybničného hospodárstva súčasným správcom.

Odpoveď k otázke 9 : V MO SRZ akceptuje len postup podľa platných stanov SRZ !

Odpoveď k otázke 11 : Podľa propozícii ktoré ste tiež dostali na VČS !

Odpoveď k otázke 12 : Na základe rozhodnutia členov MO SRZ ktoré nie je v rozpore so žiadnym predpisom ! (Obdobne svoje kaprové revíry zarybňuje aj rada SRZ a ďalšie organizácie na Slovensku !)

Odpoveď k otázke 15: Podľa smerníc o odmeňovaní funkcionárov SRZ !

                                         

                                         Petrov zdar     V MO SRZ

V D.Kubíne     27.4.2010


     
      Nechce sa mi veriť, že celý náš novozvolený výbor zdieľa toto stanovisko, ak áno, ďalšie 4 roky, resp. 3,5 roka prebehnú podľa známeho scenára. V uvedených odpovediach svetlejšiu budúcnosť našej MO ja osobne nevidím a vlastne tento môj názor potvrdzuje aj výbor svojou doterajšou činnosťou : konanie májových „ pretekov “, zarybnenie K1 a karasom „ po funuse “, na oficiálnej stránke MO žiadne podstatné sľubované zmeny...

 

      Veď vlastne každý si podľa horeuvedeného môže o práci tohto výboru urobiť svoj názor. Ja ho už mám dlhšie a podľa tejto arogantnej odpovede z výboru našej MO SRZ Dolný Kubín, mi toto pripomína obdobie spred roku 1989. Žiaľ...

      Vzhľadom na to že uvedené informácie patria k informáciám, ktoré je organizácia povinná poskytnúť svojim členom, a keďže sa tieto nenachádzajú na oficiálnej web stránke, MO SRZ Dolný Kubín, tieto zverejním  na inej web stránke určenej pre rybárov MO SRZ.      

      Na záver len toľko, keďže som nedostal ani len základné informácie, zrejme budem musieť byť odkázaný na zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Vlastne ten slúži na získanie úplných a pravdivých informácií...

                                                                                            Ing. Ján Jurčo

 

Komentáre

14.07.2010
• vidlak  |  14.07.2010 22:27:25  |  IP: 77.234.---.---
mam ustnu informaciu, ze si ma chcu osobne pozvat na vybor...inak poslal som aj oficialnu pisomnu ziadost, do dnesneho dna bez odpovede....cely nas vybor...

04.07.2010
• anonym  |  04.07.2010 22:56:13  |  IP: 178.40.---.---
a čo dalej, aká je odozva a kde je sľubované fórum....
Nový príspevok
nick  
text
 
 
635-2šesť  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist