Párnický rybár

Aktuality

 

 Oravské viazačské dni 2018


MO SRZ Dolný Kubín miery rýb platné od r. 2018

Štrkovisko Párnica 3-4170-1-1 
OR Istebné 3-2620-1-1 
Orava č. 1a 3-2710-6-1 
Bystrička 3-0400-4-1 
Istebnianka 3-1300-4-1 
Jasenovský potok 3-1360-4-1 
Lehotský potok 3-1910-4-1 
Pucov potok 3-3080-4-1 
Zázrivka 3-6130-4-1 
Žaškovský potok 3-6190-4-1 

hlavátka podunajská 80 cm
mrena severná 60 cm
pstruh dúhový 27 cm
pstruh potočný 30 cm
sivoň 30 cm
lipeň 40cm
všetky druhy jalcov 30 cm
lieň 30 cm

TOPlist