Párnický rybár

Aktuality

 

Počas konania výročnej členskej schôdze dňa 3. marca 2018 si budeme voliť do výboru a kontrolnej komisie nových členov. Preto Vás žiadam, aby ste prišli v čo najväčšom počte a zvolili si tých správnych zástupcov do orgánov MO SRZ Dolný Kubín, ktorý pre našu MO aj niečo urobia.
Oravské viazačské dni 2018


MO SRZ Dolný Kubín miery rýb platné od r. 2018

Štrkovisko Párnica 3-4170-1-1 
OR Istebné 3-2620-1-1 
Orava č. 1a 3-2710-6-1 
Bystrička 3-0400-4-1 
Istebnianka 3-1300-4-1 
Jasenovský potok 3-1360-4-1 
Lehotský potok 3-1910-4-1 
Pucov potok 3-3080-4-1 
Zázrivka 3-6130-4-1 
Žaškovský potok 3-6190-4-1 

hlavátka podunajská 80 cm
mrena severná 60 cm
pstruh dúhový 27 cm
pstruh potočný 30 cm
sivoň 30 cm
lipeň 40cm
všetky druhy jalcov 30 cm
lieň 30 cm

TOPlist