Párnický rybár

Aktuality

 

3. kolo súťaže LRU Oravské preteky na plávanú 27.05. 2018 výsledky + celkové vyhodnotenie

 

 


2. kolo súťaže LRU Oravské preteky na plávanú 13.05. 2018 výsledky

 


Výter zubáča na umelých hniezdach úspešný

Vážení športoví priatelia, rybári ! Konečne sme po štyroch rokoch trafili klinec po hlavičke . Na osadené hniezda sa nám konečne vytrel zubáč ... Pri dnešnej kontrole osadených hniezd ma čakalo veľmi milé prekvapenie. Na revíri OR Istebné 3-2621-1 ( CHaP ) , bolo z jedenástich hniezd zasypané ikrami zubáča celkom 6 hniezd. Ikry boli nakladené na hniezde, kde sme ako neresový materiál použili čečinu ( päť hniezd ) a tuju ( jedno hniezdo ).

        

Na malých jazierkach pod rúrami prístupovej cesty , revír 3-2620-1 sa zubáč nevytrel , no hniezda perfektne poslúžili na výter ostrieža. Aj to je samozrejme prínos pre náš revír. Ďalej sme postupovali na revír OR Istebné 3-2620-1 ( hlavná kosa ), a tu nás taktiež čakalo milé prekvapenie, na tomto revíri boli ikrami zubáča obohatené celkom dve hniezda. Skutočne je to obrovský krok vpred pre naše revíry. Konečne sa to po štyroch rokoch podarilo. Zásluhu na tomto obrovskom úspechu môžem určite pripísať aj správnemu výberu úplne nových miest na uloženie hniezd. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať hospodárovi revíru OR Istebné 3-2621-1 CHaP - Miroslav Žúbor . Skorá príprava plánu miest na uloženie hniezd za pomoci sonaru sa skutočne vyplatila. Ale obrovská vďaka patrí samozrejme každému, kto priložil ruku k dielu, či už pri výrobe hniezd, osadení hniezd a podobne. Opäť sme nadobudli veľké množstvo skúseností v tejto oblasti. Po zmeraní teploty vody má voda na dne jazera 19 stupňov , tým je teda jasné, že ikry by už mali byť po aktivácií. Znamená to, že pri teplote vody v rozmedzí 12-15 stupňov celzia, sa začína ikra zubáča liahnúť za 10 až 18 dní. Takže už o pár dní sa nám začnú ikry liahnúť. Všetko ale záleží samozrejme na počasí , teplote a prírode. Posledná kontrola hniezd bola 14.4.2018 a na hniezdach boli ikry ostrieža, to znamená, že zubáč sa musel na hniezda vytrieť len tesne po našej kontrole. Ďalšia kontrola hniezd bude teda až o dosť neskôr, ale vyslovene už len na kontrolu zistenia vyliahnutia plôdika. Nechcem ikry zbytočne vystavovať slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo ikry poškodiť a zbytočnej manipulácii. V podstate je to už aj zbytočné. Detailnejšie fotky ikier som odoslal aj Jarovi Šubjakovi ( profesor na rybárskej škole ), chcel som mať maximálnu istotu, že je to ikra zubáča. Jaro mi moje tušenie a predpoklady potvrdil, je to zubáč. Len pre zaujímavosť , ikry rôznych rýb sa rozlišujú veľkosťou, farbou, spôsobom ukladania do neresiska, samozrejme množstvom, ďalej aj na ukladaní ikier na rôzne neresové podklady, a mnoho ďalších rozlišovacích znakov ... ZDÔRAZŇUJEM, že s hniezdami na ktorých boli nakladené ikry, som manipuloval maximálne opatrne a fotky som urobil len z kontroly jedného hniezda. Nevidel som logický dôvod, prečo by som mal fotiť všetky hniezda obsypané ikrami. Myslím, že jedna fotka ako dôkaz úplne stačí. Ostatné hniezda s ikrami som nad vodu nedvíhal. Len toto jedno je kvôli fotke, na pár sekúnd. Snáď to budete dobre vidieť. Fúkal veľmi silný vietor a naozaj bol veľký problém udržať sa s člnom na mieste, preto sú fotky také aké sú. Trošku mi je ľúto, že som si na fotku vybral hniezdo č. 6 , pretože na hniezde č. 8 bolo dva krát toľko ikier a to skutočne nekecám. Ikry boli nakladené ešte aj na špagáte, ktorý držal bójku na hladine. Čo viac k tomu dodať. Ďakujem pekne všetkým, ktorí držali palce a priložili ruku k dielu. Dnešným dňom som opäť nadobudol veľké množstvo energie do ďalších projektov , ktoré mám v pláne zrealizovať, samozrejme sú to plány vo zveľaďovaní našich krásnych revírov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom Tibor Ferjančík , 0904 288 083

 


1. kolo súťaže LRU Oravské preteky na plávanú 22.04.2018 výsledky


Hniezda pre výter zubáča

Vážení športoví priatelia, rybári ! Tak takto sú osadené umelé hniezda pre zubáče ( žlté body na mapách ).

  

Toto už sú aktuálne a DEFINITÍVNE MAPY uloženia hniezd, už sa nebude nič meniť. Celkový počet osadených hniezd je 34 kusov. OR ISTEBNÉ 3-2621-1 ( CHaP ) : 11 kusov OR ISTEBNÉ 3-2620-1 : 23 kusov Hniezda sú označené bielou bójkou s farebnou plastovou guličkou na vrchu. Toto označenie hniezd si nemôžete zmýliť. Je to jasne viditeľné. Hniezda budú pravidelne kontrolované rybárskymi hospodármi a pri začatí rybárskej sezóny, budú kontroly hniezd posilnené aj za pomoci rybárskej stráže. V prípade úmyselného poškodzovania hniezd alebo bójok, môžete byť disciplinárne stíhaní a potrestaní za poškodzovanie majetku užívateľa revíru. Aj touto cestou by som vás chcel všetkých veľmi pekne poprosiť , aby ste s hniezdami nemanipulovali, nevyberali ich z vody, nepremiestňovali ich na iné miesto, alebo hocijakým iným spôsobom nenarúšali neres rýb. Skutočne nás to stálo veľmi veľa nielen síl, peňazí z vlastných zdrojov, ale aj veľmi veľa stráveného vlastného voľného času s výrobou a osadením hniezd. Robíme to pre nás všetkých ! Všetky hniezda sú uložené na štrkovom podklade, v rôznych hĺbkach od 1,3 m do 2,2 m . Som si vedomí toho, že niektoré hniezda sú uložené pred lovnými miestami pre rybárov, ale pevne verím, že budete maximálne ohľaduplný k našej vykonanej práci a budete rešpektovať a chápať naše rozhodnutie o umiestnení hniezd. Hniezda budú v jazerách osadené až dovtedy, kým neskončí neres bielej ryby, ktorá potrebuje vyššiu teplotu vody a teda vytiera sa koncom jarného a začiatkom letného obdobia. Všetko záleží na počasí, respektíve na teplote vody. Minulý rok sme hniezda vyberali 1. júla , tento rok predpokladám zhruba rovnaký termín, plus mínus nejaký týždeň. Ale ako vravím, všetko záleží na teplote vody. A tak už som vás zrejme oboznámil a informoval o všetkom, čo by ste mali vedieť a samozrejme mali byť informovaní. Neostáva nič iné len držať palce a dúfať, že nové miesta uloženia hniezd prinesú konečne úspech a budeme sa tešiť, že sme konečne trafili klinec po hlavičke ... 😊 V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať . Tel. kontakt : 0904 288 083 e-mail : tibor.ferjancik@gmail.com S pozdravom Tibor Ferjančík

      

      


Počas konania výročnej členskej schôdze dňa 3. marca 2018 si budeme voliť do výboru a kontrolnej komisie nových členov. Preto Vás žiadam, aby ste prišli v čo najväčšom počte a zvolili si tých správnych zástupcov do orgánov MO SRZ Dolný Kubín, ktorý pre našu MO aj niečo urobia.
Oravské viazačské dni 2018


MO SRZ Dolný Kubín miery rýb platné od r. 2018

Štrkovisko Párnica 3-4170-1-1 
OR Istebné 3-2620-1-1 
Orava č. 1a 3-2710-6-1 
Bystrička 3-0400-4-1 
Istebnianka 3-1300-4-1 
Jasenovský potok 3-1360-4-1 
Lehotský potok 3-1910-4-1 
Pucov potok 3-3080-4-1 
Zázrivka 3-6130-4-1 
Žaškovský potok 3-6190-4-1 

hlavátka podunajská 80 cm
mrena severná 60 cm
pstruh dúhový 27 cm
pstruh potočný 30 cm
sivoň 30 cm
lipeň 40cm
všetky druhy jalcov 30 cm
lieň 30 cm

TOPlist