Párnický rybár

Kandidátka 2018

Kandidáti do Výboru MO SRZ Dolný Kubín 2018

(poradie kandidátov je podľa času doručenia informácií o sebe)

Celú kandidátku nájdete TU http://www.mosrzkubin.wbl.sk/VOLBY-2018.html

Predstavujeme kandidátov do výboru MO SRZ Dolný Kubín pre rok 2018. Kandidátka bude priebežne dopĺňaná, a preto vyzývam ostatných kandidátov, ktorí majú záujem o zverejnenie informácií o sebe ako kandidátovi do výboru, aby ju čo najskôr poslali cez FB stránku Párnický Rybár alebo e-mailom na parnickyrybar@post.sk.

Dalibor FERJANČÍK, 27 rokov. Členom SRZ som od roku 2015, reprezentujem MO SRZ Dolný Kubín  v muškárení. Mojou prioritou po zvolení za člena výboru bude snaha o skvalitnenie "párnických jazier" a ich premena na ideálne miesto relaxu pre každého rybára.
Michal SÁRENÝ, 37 rokov, člen SRZ od roku 1999, člen rybárskej stráže. Do výboru by som chcel priniesť svoje dlhoročné skúsenosti zo súkromných revírov, ktoré každoročne navštevujem, a to hlavne vo zveľaďovaní kaprových revírov.
Peter JANOTÍK, 29 rokov. Rybárom som od roku 1997. Zaujímam sa hlavne o "párnické jazerá" a mojim cieľom je udržať tieto revíry a zlepšiť na nich kvalitu rybárčenia v každom možnom smere.
Peter ŽÚBOR, 35 rokov. Členom SRZ som od roku 2001. Som dlhoročný pretekár v LRU mucha. Kandidujem preto, lebo chcem pomôcť MO SRZ Dolný Kubín a najmä rieke Orave ale hlavne našim rybám vo všetkých našich revíroch.

Tibor FERJANČÍK, 25 rokov. Členom SRZ od roku 2011, od roku 2015 som aj členom rybárskej stráže a som rybársky hospodár pre revíry Žaškovský potok, Mlynský potok a pomocný hospodár pre revíry OR Istebné a Štrkovisko Párnica. Som študentom rybárskej školy. Vo výbore mám záujerm o odbor tečúcich vôd, keďže si viem predstaviť využívanie potenciálu našich revírov inak. To by som chcel docieliť iným organizovaním brigád a hospodárenia na našich pstruhových a kaprových revíroch.

 Andrej BENKA, 20 rokov.Členom SRZ som od roku 2013. Už niekoľko rokov sa venujem športovému rybolovu a v novom výbore by som chcel obsadiť oblasť športového rybolovu. Mojim cieľom je tak motivovať mládež, ale aj starších členov k ďalším úspechom a podporovať v členoch "pretekárskeho ducha".
Marek PLANČO, 41 rokov. Člen SRZ od roku 2011, vedúci rybárskej stráže MO SRZ Dolný Kubín. Som rybársky hospodár pre revíry Istebňanka, Bystrička a Zázrivka. Moju činnosť nájdete aj na http://www.mkdk.sk/ a na https://www.facebook.com
Miroslav ŽÚBOR, 56 rokov. Člen SRZ od r. 1979. Reprezentant Slovenska v LRU Mucha. Budem pracovať na zlepšení komunikácie s členskou základňou, ako aj na účelnejšom zarybňovaní našich revírov.
Anton ŠUMSKÝ, 45 rokov. Člen SRZ od r. 1991. Terajší člen výboru ako hlavný hospodár. Mojim opätovným zvolením sa budem usilovať o návrat pôvodnej ichtyofauny do určitých tokov Oravy a jej prítokov, ako aj o obnovenie okolitého ekoyistému s pridruženými živočíšnymi a rastlinnými druhmi. V neposlednom rade chcem vytvoriť oázu oddychu na našich kaprových revíroch.
Jozef SMOLEŇ, 40 rokov. Člen SRZ  od roku 2004. Člen RS. Chcem sa zasadzovať o to, aby bola užšia spolupráca s členmi MO. Rád by som bojoval za väčšiu ochranu rýb pred rybožravými predátormi a za ochranu pred znečisťovateľmi našich revírov. Chcem sa zasadiť aj o vytvorenie nových lovných miest na kaprových revíroch. Rovnako je mojou prioritou robiť brigády na rieke Orave.
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

TOPlist