Založiť webovú stránku alebo eShop
 

Párnický rybár

Štrkovisko Párnica
Štrkovisko Párnica 3-4170-1-1 kaprový‚ lovný.od roku 2009 platí aj zväzové povolenie.
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času
individuálnej ochrany povolený od 15. mája  do
15. marca .       
Foto: ALFI
 
Vodná plocha štrkoviska pozostáva zo 17 vodných plôch pri obci Párnica-Záhrabovo. Okolo väčšiny jazier je spevnená cesta prejazdná autom, takže ku všetkým lovným miestam sa pohodlne dostanete. Vyskytuje sa tu kapor rybničný, karas, mieň, pleskáč vysoký, lieň sliznatý, amur biely, ostriež, zubáč veľkoústy, šťuka severná, úhor európsky, pstruh dúhový, plotica, červenica, belička, hrebenačka.

 
 Foto: ALFI
Rozloha niektorých jazier
č. 0. 7886 m2 č.      17. 10278 m2
č. 1. 25901 m2 č.      16. 4573 m2
č. 2. 10780 m2 č.   15. 12079 m2
č. 3. 8849 m2 č.       14. 5175 m2
č. 4. 10713 m2 č.     13. 5515 m2
č. 5. 7229 m2

mapa: ALFI
Štrkovisko Párnica 3-4170, je označené číslami od 0 po 17.Veľmi dobre zarybnená vodná plocha, ktorá bola v roku 2006 poznačená úhynom veľkého množstva rýb po dlhotrvajúcich mrazoch. Dnes si tam môžete uloviť krásne kapríky do 10 kg, peknú veľkú šťuku alebo trofejného lieňa. Pstruha dúhového si tu chytíte len po zarybnení. Okolo každého jazera je množstvo rybárskych stanovísk, takže sa nemusíte báť, že sa nebudete mať kde rozložiť. Malou nevýhodou je, že v poslednom období sa na Štrkovisku v Párnici nekontrolovane rozrástli vodné rastliny, čo znemožňuje lov na niektorých miestach.
          Foto: ALFI

Aj napriek tomuto malému nedostatku je tu nádherná rybačka. Je tu možnosť prelovovania jednotlivých jazier, napríklad pri vláčení s možnosťou prechodu do revíru OR Istebné (pozri ďalšiu podstránku).


Odporúčam vám navštíviť tento revír,
 skúsiť si tu zarybárčiť a pokochať sa nádherným prostredím,
priezračne čistou vodou a krásnymi úlovkami.
Petrov zdar
!

                                                                                                                                                                                                              -ALFI-
 
TOPlist