Založiť webovú stránku alebo eShop
 

Párnický rybár

Slíž severný
Slíž severný (Barbatula barbatula)

Výskyt slíža severného v minulosti na Orave bol hojný, v súčasnej dobe je pravdepodobne už len
ostrovčekovitý a obmedzený na konkrétne lokality. Vyskytuje sa takmer v celej Strednej Európe a
to od Veľkej Británie až po Ural, nevyskytuje sa v severných oblastiach Fínska, Nórska a Švédska,
a to v čistých potokoch pstruhového a lipňového pásma, ako aj v prietočných rybníkoch.
Jedná sa o rybu z čelade SLÍŽOVITÝCH, ktorá dorastá do dĺžky cca 15-18cm, pričom tvar tela je
veľmi štíhly a dlhý. Má 3 páry fúzov, farba chrbta je sivá s mramorovaním, boky mramorované,
špinavohnedé brucho. Chrbtová a chvostová plutva sú škvrnité – početné tmavé škvrny. Farba oka
je hnedočervená. Obidve pohlavia dospievajú asi v 2 roku života, najvyšší doložený vek je 7
rokov. Rozlíšenie pohlavia je možné podľa prsných plutiev, ktoré samce majú trojuholníkovité a
samice vejárovité. Neres prebieha v mesiacoch apríl-jún na kamenitý a štrkovitý podklad potokov
a riek pstruhového pásma. Samice môžu mať až 2500 ks bezfarebných ikier priemeru 1 – 1,4 mm,
ktorých vývoj trvá 80-100 denných stupňov, tieto po oplodnení stráži samec. Neres prebieha v
etapách.
 
Slíž je rybou dna a v prípade vyrušenia podniká len krátké úniky a poskoky, počas ktorých sa snaží
ukryť medzi kamene, alebo v iných úkrytoch, čo je dané jeho nedostatočne vyvinutým a
redukovaným plynovým mechúrom, teda nemá predpoklady na pohyb v stĺpci vody.
 
Potravu tvoria prevažne bezstavovce dna, červy , larvy vodného hmyzu.
 
Hospodársky význam nemá, avšak významne prispieva k potrave pstruha potočného, v minulosti
bol často používaný ako nástrahová rybka, jeho lov je povolený celoročne, ale podľa môjho
názoru na Orave je ho potrebné chrániť, nakoľko sa skutočne vyskytuje vzácne a len
ostrovčekovito, niekedy bol jeho výskyt veľmi hojný a to na celom toku, ale od havárie v SEZ D.
Kubín sa jeho stavy neobnovili na požadované počty.

                                                                                                                                                                                                                               Ing. J. Kazimír

Zdroj : internet
Otto Pospíšil: Atlas našich rýb
Jiří Čihař: Naše ryby
TOPlist